Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Deze worden gebruikt om onze website te verbeteren en u beter van dienst te kunnen zijn.
Klik op 'Ja, ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het gebruik van cookies.

LOGISTIEK MANAGEMENT
 

Logistiek en Economie, Logistics Engineering
 

Soort opleiding: Bachelor
Vakgebied: Logistiek Management
Diploma: Bachelor of Science (Logistics Engineering)

Bachelor of Business Administration (Logistiek en Economie)
Duur: 4 jaar
Aanvang: Eind augustus

Logistiek, iets voor jou?

Iets van A naar B vervoeren. Dat klinkt heel eenvoudig. Maar er komt heel wat bij kijken! Tijdens deze veelzijdige studie leer je hoe goederenstromen snel en efficiënt kunnen verlopen. Maar ook wat er allemaal bij de logistiek van een productieproces komt kijken. Je leert alles over organiseren, plannen en verbeteren van logistieke stromen. Nederland heeft een naam hoog te houden als het over logistiek gaat.
Denk maar aan de export van bloemen of de distributie van producten vanuit de Rotterdamse haven. Ons land is een belangrijke spil in het Europese goederenvervoer.
Met een gedegen opleiding aan de Vervoersacademie gaat er na je studie een hele wereld voor je open!

Keuzemogelijkheden

Je kunt bij Fontys kiezen uit twee studies op het gebied van logistiek. De basis van de opleidingen Logistiek & Economie en Logistiek & Technische Vervoerskunde is dezelfde: het beheersen en verbeteren van de logistiek van de totale goederenstroom staat centraal! En met je keuze voor een van beide opleidingen specialiseer je je!

 • Logistiek & Economie

Kies je voor Logistiek & Economie, dan specialiseer je je voor een managementfunctie, je geeft leiding aan een team of afdeling, je benadert de logistiek organisatiekundig en (commercieel-)economisch.

 • Logistics Engineering

Kies je voor Logistics Engineering, dan specialiseer je je tot engineer: je ontwerpt logistieke concepten, bent kwantitatief ingesteld en werkt vaak in projectverband als logistiek adviseur.

 

 

Welke van de twee logistiek opleidingen je ook kiest, bij ons maak je tijdens de gezamenlijke propedeuse grondig kennis met het brede vakgebied logistiek.
Je leert aan de hand van thema’s als productielogistiek, distributielogistiek en logistiek centrum wat logistiek inhoudt.
Na anderhalf jaar kies je definitief voor de opleiding Logistiek & Economie of Logistics Engineering.
Het tweede jaar werk je verder aan een stevige praktische en theoretische basis en ga je je dus specialiseren. In het derde studiejaar geef je met behulp van een minor een persoonlijk accent aan je studie. Deze minorstudie duurt een half jaar en kan binnen Fontys maar ook aan een andere, bijvoorbeeld buitenlandse opleiding gevolgd worden! Een internationale oriëntatie is voor een logisticus heel waardevol!
In het derde en in het vierde leerjaar ga je 20 weken de praktijk in: je loopt stage en je voert een afstudeeropdracht uit bij een bedrijf. Hiermee toon je aan over de juiste beroepscompetenties te beschikken wat vakinhoud, beroepshouding en gedrag betreft!

Praktijkgericht

Per lesperiode staat een thema centraal. Je werkt aan een project over dit thema, bijvoorbeeld het ontwerpen van een distributiestructuur of het verbeteren van de inrichting van een magazijn. Daarnaast heb je leerlijnen (klassikale lessen) en workshops waarin je de kennis en vaardigheden opdoet die je nodig hebt om dit project uit te kunnen voeren.
De leerlijnen zijn: Logistiek, Bedrijfs- en Vervoerseconomie, Statistiek, Techniek (in de hoofdfase alleen voor Logistics Engineering), Engels. De workshops gaan over allerlei onderwerpen: leren werken met logistieke plannings-methoden en analysemethodieken, maar ook oefenen met excel en communicatieve vaardigheden.
Je begrijpt en leert beter als je weet waarvoor al die theorie dient en hoe je deze in de praktijk toe kunt passen. Tijdens de projecten ontwikkel je dan ook een groot aantal vaardigheden: het afstemmen van de planning op de wensen van een klant, het realiseren van een soepele goederenstroom, het oplossen van knelpunten in het logistieke proces en het vinden van de goede balans tussen kosten en baten.
Tijdens de projecten ben je al actief bezig met je toekomstige werk en leer je om samen te werken met anderen. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid van logistieke specialisten. Op deze manier doe je al ervaring op voor je werk later.
En kun je afstuderen als een echte logistieke professional!

Specialisatie: Logistiek & Economie of Logistics Engineering

De student Logistiek & Economie wordt opgeleid voor een managementfunctie en leert de logistiek organisatiekundig en (commercieel-) economisch te benaderen. De student Logstics Engineering is meer kwantitatief ingesteld, hij wordt opgeleid tot de engineer die logistieke concepten ontwerpt en vaak projectmatig werkt als adviseur.


Propedeuse Hoofdfase    
1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Semester 7
Thema Bedrijf Thema Productie 2 Stage Specialisatie
      Logistiek en Economie
      Logistiek en Technische Vervoerskunde
       
Thema Productie 1 Thema Distributie    
       
       
       
       
Semester 2 Semester 4 Semester 6 Semester 8
Thema Warehousing Specialisering Minor Afstuderen
  Logistiek en Economie    
  Logistics Engineering    
Thema Transport      
       
       
       
 • Het opleidingsprogramma is onder voorbehoud van kleine aanpassingen

 


 

Klik hier voor de Onderwijs en examensregeling 2013-2014

Een logistiek manager werkt in de meeste gevallen met de organisatie en beheersing van goederenstromen. Dit gaat van het verwerken van grondstoffen tot aan de aflevering van een kant en klaar product bij de consument. Kenmerken van een logistiek manager is in ieder geval dat hij of zij graag dingen regelt en organiseert en daarbij graag met anderen samenwerkt. 

Voorbeelden van taken en vraagstukken van een logistiek manager:

 • Hoe hoog moeten de voorraden c.q. moet de ijzeren voorraad zijn, zodat de produktie nooit tot stilstand komt? Hoe moeten de voorraden (af)geboekt worden?
 • Produktieplanning: Met welke machines moet in een bepaalde tijdsperiode een bepaald aantal produkten gemaakt worden? Hoe worden wachtrijen voorkomen? Hoe kan de produktie op de afzetprognose afgestemd worden?
 • Transportplanning: Wordt het transport in eigen regie uitgevoerd of laten wij onze produkten transporteren, m.a.w. wordt het transport uitbesteed aan een logistiek dienstverlener?
 • Leverancierskeuze: Wie levert punctueel de gewenste kwaliteit voor een acceptabele prijs?
 • Voorraadbeheer: Hoe moeten de goederen opgeslagen worden?
 • Software-selectie: Welke software voldoet aan onze eisen?
 • Locatiekeuze: Waar bouwen wij onze produktiefaciliteiten of waar situeren wij het distributiecentrum?

 

De wereld ligt aan je voeten. Een greep uit mogelijke functies:

 • logistiek manager
 • warehouse planner
 • hoofd transportplanner
 • inkoper
 • voorraadbeheerder
 • logistiek consultant
 • productieplanner
 • distributieplanner
 • medewerker marketing en logistiek
 • projectmanager
 • Supply Chain Supervisor

 

Of je besluit verder te studeren. Wellicht is onze Master in International Logistics / Procurement / Supply Chain Management i.s.m. de Universiteit van Plymouth dan iets voor jou?
Maar waar je later ook terecht komt: je kunt rekenen op een boeiende, uitdagende toekomst!

Sjoerd Wensink, Student Logistiek en Economie

Vier jaar geleden heb ik gekozen voor de opleiding Logistiek en Economie aan de Vervoersacademie in Venlo.
Een paar maanden geleden werd ik na een selectieprocedure toegelaten tot het talententraject Topcoaches voor Toptalent (TvT) van de EVO (Eigen Vervoersorganisatie) waarbij de aansluiting van praktijk en theorie centraal staat.
In je laatste studiejaar word je dan gecoacht door een topmanager van een gerenommeerd bedrijf. Tijdens dit jaar krijg je een kijkje in de keuken bij een bedrijf. Bovendien kun je er ook je afstudeeropdracht doen.
Ik werk nu aan mijn afstudeeropdracht op de afdeling Supply Chain Management (SCM) van Aviko waar ik me vooral bezig houd met planningen die raakvlakken hebben met alle aspecten binnen de keten.
Ik ben er van overtuigd dat de combinatie van de opleiding aan de Vervoersacademie, afstuderen bij Aviko en het traject TvT mij een goede basis geeft om succesvol het werkveld te betreden.